Дата на информационната среща-семинар с демонстрация:  09.10.2019 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 30, залата на Габровска търговско-промишлена палата

Добре дошли на информационната среща-семинар с демонстрация на тема „Добри земеделски практики в картофопроизводството”!

Организатори:  Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Габрово) и Селскостопанска академия (Опитна станция по картофите и планинско земеделие - Самоков)

Цел на демонстрацията: Разпространяване на добри практики в картофопроизводството сред земеделските стопани

Основните теми на информационната среща-семинар с демонстрация са следните:

♦ Болести и неприятели по картофите и борбата с тях

♦ Прибиране и съхранение на продукцията от картофи

♦Демонстрация на изваждане  на картофи  и специфична земеделска техника при отглеждането им – в 

  с. Лесичарка, обл. Габрово, стопанството на Красимир Балтаджиев

♦Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Габрово на НССЗ, тел: 0885 848 822 - Даниел Денчев (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!