Дата на информационната среща-семинар:  22.10.2019 г. (вторник)

Място на провеждане:  гр. Ловеч, ул. Търговска № 24, офис 313

Добре дошли на информационната среща-семинар с демонстрация на тема „Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България”!

Организатори:  Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Ловеч) и Аграрен университет - Пловдив

Цел на информационната среща: Представяне на възможностите за ефективно отглеждане на овощни култури в България

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България

♦Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Ловеч на НССЗ, тел: 0887 896 979- Милка Нанова (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!