Дата на информационната среща-семинар:  28.10.2019 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Плевен, ул. „В. Левски” № 1 (бивша сграда на ОАПС), ет. 3, ст. 315

Добре дошли на информационната среща-семинар на тема „Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност. Фактори влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Плвен) и Аграрен университет - Пловдив

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност. Документи при продажба на продукция

♦ Пазар и доходи на земеделските производители. Фактори влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти

♦Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Плевн на НССЗ, тел: 0884 593 478- Валя Вълова (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!