Дата на информационната среща-семинар с демонстрация: 29.10.2019 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Силистра , ул. „Черно море“ 1А (срещу Земеделския колеж), хотел “Виена“ - заседателната зала

Добре дошли на информационната среща-семинар с демонстрация на тема „Реализацията на пчелни продукти - предизвикателства, тенденции и иновации”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Силистра) и Русенски университет "Ангел Кънчев"

Цел на информационната среща: Представяне на перспективи и предизвикателства при реализацията на пчелни продукти

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Перспективи и предизвикателства при реализацията на пчелни продукти. Международни и национални пазари на пчелни продукти - тенденции и иновации

♦ Внедряване на иновативни подходи. Онлайн продажби на пчелни продукти – демонстрация на добри практики и нови идеи

♦Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Силистра на НССЗ, тел: 0888 892 722- Ванушка Петкова (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!