Дата: 07. 11. 2019 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр.  Монтана, бул. „Трети март“ 74, ет. 6, залата на Областна дирекция-Монтана на ДФ „Земеделие“

Добре дошли на информационната среща-семинар с демонстрация на тема „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от костилкови овощни видове”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Монтана) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Монтана)

Основните теми на информационната среща-семинар с демонстрация са следните:

♦ Създаване на трайно насаждение от костилкови овощни видове – избор на място, подготовка за засаждане, агротехнически мероприятия по създаването

♦ Основни дейности по отглеждането на костилкови овощни видове, борба с болестите и вредителите

♦ Формиране на короната на сливи – демонстрация в стопанството на Паолин Петров от с. Войници, общ. Монтана

♦ Възможности за подпомагане на производителите на плодове по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Монтана на НССЗ, тел: 0885 835 745 - Григорий Димов (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!