Дата: 21. 11. 2019 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет, Аграрен факултет, лекционна зала 13 (непосредствено до централния вход)

Добре дошли на информационната среща-семинарна тема „Съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна биоикономика”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Стара Загора) и Тракийски университет - Стара Загора

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика“

♦ Приложимост на дистанционните методи за наблюдение на нуждите на прецизното земеделие

♦ Проучване на комбинираното въздействие  и анализ на агроекологичните фактори за разпространението и растежа на приоритетни за страната растения (лечебни, бобови, овощни) в близки до природните местообитания

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Стара Загора на НССЗ, тел: 0885 859 020 - Ганчо Ганчев (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!