Дата: 29. 11. 2019 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Велико Търново, ул. „Сава Пенев“ № 1, залата на хотел „Премиер“

Добре дошли на информационната среща-семинар на тема „Oсобености в данъчното облагане и социалното осигуряване на регистрираните земеделски стопани. Водене на счетоводна отчетност в земеделските стопанства”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Велико Търново) и Аграрен университет - Пловдив

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Данъчно облагане на доходите на регистрираните земеделски стопани

♦ Задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани и срокове за внасяне

♦ Начин и ред за подаване на Годишна данъчна декларация. Особености при деклариране и плащане на данъци

♦ Водене на счетоводна отчетност в земеделските стопанства

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Велико Търново на НССЗ, тел: 0887 867 374 - Деян Дончев

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!