Дата: 9 декември 2019 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Разград, ул. Княз Дондуков № 3, етаж 4 –(сградата на Областно пътно управление)

Добре дошли на информационната среща-семинар на тема: „Добри практики при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Разград) и ИА “Главна инспекция по труда“ (Дирекция “Инспекция по труда“ - Разград)

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Законосъобразно наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство

♦ Организация, управление на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Безопасност и хигиена на труда

♦ Изисквания при подаване на заявка за второ плащане на бенефициенти по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г., ползвали консултантска услуга при изготвяне на проектите за кандидатстване от ТОО - Разград

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Разград на НССЗ, тел: 0888 890 622 - Светлана Димитрова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!