Дата: 9 декември 2019 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Търговище, ул. „Иван Вазов” № 1 (конферентната зала на ОД ,,Земеделие“ - Търговище)

Добре дошли на информационната среща-семинар на тема: „Подобряване ефективността на управление на земеделските стопанства и реализацията на селскостопанска продукция”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Търговище) и Аграрен университет - Пловдив

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност. Документи при продажба на продукция

♦ Пазар и доходи на земеделските производители. Фактори влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Търговище на НССЗ, тел: 0885 841 937 - Денка Станчева -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!