Дата: 12 февруари 2020 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Берковица, обл. Монтана, пл. „Йордан Радичков“ № 4, залата на Общинска администрация

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Новости при прилагане на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Монтана) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Монтана)

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Изисквания към животновъдните стопанства, идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти

♦ Възможности за подпомагане на животновъдните стопанства по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма (ТПП) за развитие на малки стопанства“ и подмярка 6.3 от ПРСР 2014 - 2020 г.

Темите на информационния семинар ще бъдат представени от д-р Янко Борисов - началник отдел „Здравеопазване на животните”, ОДБХ - Монтана, както и от експертите от ТОО - Монтана към НССЗ.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Монтана на НССЗ, тел: 0885 835 745 - Григорий Димов -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!