Дата: 24 февруари 2020 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 210 на Териториална организация-Кърджали на НТС

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Интегрирано управление при вредителите и фитосанитарни стандарти в растениевъдството"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис – Кърджали), Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Кърджали) и Научно-технически съюзи (ТО - Кърджали)

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Интегрирано управление на вредителите

♦ Фитосанитарни стандарти в растениевъдството – изпълнение и контрол

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Кърджали на НССЗ, тел: 0885 873 888 - Галина Николова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!