Дата: 26 февруари 2020 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Шумен, ул. "Цар  Освободител" № 99, ет. 1 (залата на офис на ТОО - Шумен)

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: "Резитба на орехи при пълно плододаване. Растителна защита при орехи"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Шумен) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Шумен)

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Растителна защита при орехи

♦ Резитба за формиране на корона при орехи

♦ Резитба на орехи при пълно плододаване в зависимост от типа плододаване

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

♦ Демонстрация на резитби в овощната градина в с. Дибич, общ. Шумен

Участието в информационния семинар с демонстрация е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Шумен на НССЗ, тел: 0885 842 472 - Галина Маринова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!