Дата: 18 юни 2020 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Плевен, ул. „В. Левски” № 1 (бивша сграда на ОАПС), ет. 3, ст. 315

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Новости при прилагане на режима за регистрация и контрол на земеделска техника"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Плевен) и Областна дирекция „Земеделие” - Враца

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Прилагане на режима за регистрация и контрол на земеделска техника. Проблеми при регистрацията на техника, внесена от страни извън ЕС

♦Правоспособност и безопасност при движение на земеделска техника по пътища, отворени за обществено ползване

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР

♦ Ползи от сдружаването, начин за устойчиво развитие на малките стопанства

♦ Въвеждане и използване на дигиталните услуги. Дигитализацията като възможност за малките земеделски стопанства

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Плевен на НССЗ, тел: 0884 593 478 -Валя Вълова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!