Дата на събитието: 30 юли 2020 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.

Събитието се организира от Териториални областни офиси на НССЗ - гр. Кюстендил и гр. Перник и Институт по овощарство, гр. Пловдив към Селскостопанска академия

 

 

 

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Ефективно използване на водните ресурси;
► Добри практики при използване на водите за напояване на земеделските култури;
► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно, но е необходима регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/3JmX3SugYepmxHox6

Линк за достъп:  https://us02web.zoom.us/j/89326622083

ID за срещата: 893 2662 2083

За допълнителни въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО Кюстендил на НССЗ), тел: 0887 856 767, имейл: kyustendil.m@naas.government.bg  и г-жа Ирена Топалова (координатор на ТОО Перник на НССЗ), тел: 0885 841 633, имейл:  pernik.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Видео визитка на лектора - проф. Куман Куманов може да видите тук.

Очакваме Ви!