Дата: 25 септември 2020 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Попово, обл. Търговище, ул. ,,Александър Стамболийски“ № 4 (до сградата на Районен съд - Попово). Практическата демонстрация ще се проведе в пчелина на Илия Пенчев (с. Априлово, общ. Попово, обл. Търговище - на 13 км. от гр. Попово в посока Търговище)

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Търговище) и Аграрен университет - Пловдив

 

 

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: „Защо умират пчелните семейства? Изкуствено осеменяване. Селекция и майкопроизводство“!

 

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Защо умират пчелните семейства?

♦ Изкуствено осеменяване. Селекция и майкопроизводство.

♦ Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 на земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства

♦ Демонстрации на практически дейности в пчелина на Илия Пенчев

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Търговище на НССЗ, тел: 0885 841 937 - Денка Станчева (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!