Дата: 20 октомври 2020 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Плевен, ул.  „Васил Левски” 1, бившата сграда на ОАПС, ет. 3, залата на НССЗ

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Плевен) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Плевен)

Добре дошли на информационен семинарна тема: „Специфични изисквания за директни доставки на суровини и храни от животински произход“!

 

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Специфични изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход – сурово мляко, пчелен мед и пчелни продукти;

♦ Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани отглеждащи животни.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Плевен на НССЗ, тел: 0884 593 478 - Валя Вълова (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!