Дата на събитието: 22 октомври 2020 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 ч.

Събитието се организира от Териториален областен офис - Кърджали към НССЗ и Институт по овощарство, гр. Пловдив към Селскостопанска академия

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с различни начини за определяне на хранителния статус  на растенията, видове торове и начини на торене. Ще научат повече за видовете напояване, системи за микронапояване, поливен режим; за ефективността на напояването и възможните  провали. Представената информация ще бъде подкрепена с примери от практиката.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Необходимост от торене. Балансирано хранене и хранителен статус;

► Необходимост от напояване,  нужда от вода през различните фенологични фази на земеделските култури;

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно, но е необходима регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/PHCqhDcGFQFAzYZ98

Линк за достъп:  https://zoom.us/j/97092369887

ID за срещата: 970 9236 9887

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Галина Николова (координатор на ТОО Кърджали на НССЗ), тел: 0885 873 888, имейл: kurdjali.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!