Дата: 26 октомври 2020 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Кюстендил, ул. „Македония“ № 2 - сградата на Дом на науката и техниката - Кюстендил

Добре дошли на информационен семинар на тема: Новаторски технологии в пчеларството. Ефективност при лечение на вароатозата“!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален
областен офис - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки  - Костинброд)

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Ефективност при лечението на вароатозата с някои нови биогенни лекарства

♦ Новаторски технологии в пчеларството. Новости при вентилацията на пчелното гнездо през зимата

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Кюстендил на НССЗ, тел: 0887 856 767 - Ивона Новакова (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!