Дата на събитието: 29.10.2020 г. (четвъртък)

Място на провеждане: онлайн

Начален час на уебинара: 13.30 часа

Краен час на уебинара: 16.00 часа

Уебинарът  се организира от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Института по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“ – гр. Пловдив. Лектори на събитието ще бъдат проф. д-р  Хриска Ботева и гл.ас. д-р Цветанка Динчева  от ИЗК „Марица“ – гр. Пловдив, научен отдел „Технологии в зеленчукопроизводството“ с основен предмет на дейност: усъвършенстване на системите за интегрирано и органично производство, осигуряващи устойчиво и конкурентно развитие на зеленчукопроизводството, както и инж. агр. Здравка Смиленова –  водещ експерт в областта на биологичното и интегрираното производство.

Основните теми, които ще бъдат представени на уебинара са:

• Кратка предистория на биологичното поле  в ИЗК Марица;

• Хранене на зеленчуковите култури в условията на биологично земеделие – подходи за поддържане и подобряване на почвеното плодородие;

• Видове торове приложими в биологичното земеделие;

• Специфични изисквания на картофи, главесто зеле, грах, фасул и др. към хранителни вещества – схеми на торене и видове торове;

• Новости при торенето в биологичното земеделие;

Цел на уебинара:

Разпространение на знания относно храненето на зеленчуковите култури и подходи за поддържане и подобряване на почвеното плодородие в условията на биологично земеделие. Запознаване на участниците с видове торове приложими в биологичното земеделие, както и със специфични изисквания на картофите, главестото зеле, граха и фасула и др. зеленчуци към хранителни вещества.

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Регистрацията може да направите тук от или като изпратите на e-mail: pkumanova@naas.government.bg следната информация: име и фамилия, e-mail адрес и  качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, научен работник, студент, представител на неправителствена организация, друго), както и ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора.

Информация относно събитието - покана, програма и прессъобщение  може да видите тук.

Уебинарът е отворен за всички желаещи да се включат - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-жа Петя Куманова - член на екипа на НСЗЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 7 по проекта. Електронна поща: pkumanova@naas.government.bg Тел.: 0887 626 246;

Очакваме Ви!