Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № 01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването  във връзка с въвеждане на временни противоепидемични мерки в страната и Заповед № 468/28.10.2020 г. на Технически университет - Варна, семинарът за „Биодинамични технологии за отглеждане на трайни насаждения и зеленчуци“ на ТОО-Варна на НССЗ и ТУ - Варна планиран за 29.10.2020 г. се отлага.

НССЗ допълнително ще публикува информация на сайта си за новата дата и час на провеждане на семинара.