Дата: 19 ноември 2020 г. (четвъртък)
        
Начин на провеждане: Онлайн
 
Начален час на онлайн семинара:  15:00 часа

 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в  земеделието – Териториален областен офис - Добрич и Българска агенция за безопасност на храните  (ОДБХ - Добрич)   

 По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с необходимостта от внедряването на превантивни стъпки за намаляване риска от инфекции и заболявания, както и с изискванията за прилагане на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, съгласно измененията и допълненията от 2020 г. на Наредба № 44. Ще бъде представена и биосигурността като комплекс от управленски и физически мерки, предназначени да намалят риска от въвеждане и разпространение на заболяване в животинската популация в животновъдния обект. Ще бъде обърнато и внимание, че тя трябва да е рутинна процедура, тъй като превенцията срещу заболяване е по-добър подход от лечението.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Биосигурност в личните животновъдни стопанства – изисквания за регистрация, правила за превенция и контрол;

Биосигурност във фамилни и индустриалните ферми – прилагане  и контрол на мерките за биосигурност, съобразно нормативните документи.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/NJ57ivqRC2sUAZh2A

Линк за достъп: https://zoom.us/j/93135447358

ID за семинара: 931 3544 7358

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Маринела Георгиева (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Добрич), тел: 0885 848 182, имейл: dobrich.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.