Дата: 24 ноември 2020 г. (вторник)
       
Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Благоевград) и Селскостопанска академия (Опитна станция по картофите и планинско земеделие - Самоков)

 

 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с икономически важните болести и неприятели по картофите и провеждането на успешна борба с тях.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Болести по картофите и борбата с тях;

► Неприятели по картофите и борбата с тях;

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/NYvC67jvLTtu5Wnt8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/92055332045

ID за семинара: 920 5533 2045

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Стилиян Рупов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Благоевград), тел: 0887 857 879, имейл: blagoevgrad.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.