Дата: 25 ноември 2020 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделиетоНационална служба за съвети в земеделието (ТОО в гр. Шумен и гр. Перник) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Шумен)

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с изискванията при реализация на суровини и храни от пчелните стопанства, съгласно Наредба № 26/14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, както и с необходими документи за вписване на лицата, извършващи директни доставки.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Изисквания при реализация на суровини и храни от пчелните стопанства, съгласно Наредба № 26/14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

► Вписване на лицата, извършващи директни доставки и необходими документи;

► Предоставяне на консултантски услуги по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/yi14Fo8Q7AAVNTpP7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99394609860

ID за семинара: 964 9060 3473

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Галина Маринова (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Шумен), тел: 0885 842 472 , имейл:  shumen.m@naas.government.bg и г-жа  Ирена Топалова (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Перник), тел: 0885 841 633, имейл: pernik.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!