Дата: 27 ноември 2020 г. (петък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областни офиси (ТОО) - в гр. Варна и гр. Добрич) и Технически университет - Варна, катедра „Растениевъдство”

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с природосъобразен метод на земеделие и градинарство в полза на качеството на храната, на земята и обграждащите ни екосистеми. Ще бъдат представени биодинамични практики като холистичен, екологичен и етичен подход към фермерството, градинарството и храната, прилагани в различни краища на земята. Биодинамичното градинарство е градинарство без използване на торове, хербициди и пестициди, то е хармонизиране на земя, животни и хора, точно както природата е отредила. В основата на биодинамичното земеделие е идеята, че всяка ферма или градина са „живи организми“, които могат да се уповават на жизнения цикъл вътре в себе си. Приоритет на земеделеца е грижата за почвата и нейното подпомагане, като се цели тя да бъде съхранена и за идните поколения.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Биодинамични технологии за отглеждане на трайни насаждения

► Биодинамични технологии за отглеждане на зеленчукови култури

► Предоставяне на консултантски услуги по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/VTmjcpQP1kGSPKS46

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99394609860

ID за семинара: 9759 4491 773

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Маринела Георгиева (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Добрич), тел: 0885 848 182, имейл: dobrich.m@naas.government.bg и г-н Юри Зарев (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Варна), тел: 0886 894 939, имейл: varna.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!