Дата: 1 декември 2020 г. (вторник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областни офиси (ТОО) - гр. Плевен и гр. Монтана) и Аграрен университет - Пловдив

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с актуални моменти при развъждането на местни породи овце и кози, както и с актуални аспекти при отглеждането на женски и мъжки шилета за разплод.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Актуални аспекти при развъждането на местни породи овце и кози;

► Актуални аспекти при отглеждането на женски и мъжки шилета за разплод;

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/4iW3fnH6MGXaowGj9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99136855310

ID за семинара: 991 3685 5310

За допълнителна информация и въпроси ббихте могли да се свържете с г-жа Валя Вълова (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Плевен), тел: 0884 593 478, имейл: pleven.m@naas.government.bg и г-н Григорий Димов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Монтана), тел: 0885 835 745, имейл: montana.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!