Дата: 3 декември 2020 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областни офиси - Разград и Силистра), Българска Асоциация на Mалинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) и Agri.bg

По време на онлайн семинара: участниците ще получат информация за различни методи на отглеждане на малини и ягоди. Ще научат как да се постигнат  различни срокове на зреене на един и същ сорт ягоди за облекчаване на брането и по дълъг период на продажби на пазара. Ще получат и ценни съвети за това как се отглеждат малини на висока леха с мулчиращо фолио и как става отглеждането им в контейнери на открито и под леки култивационни съоръжения. Ще разберат как става отглеждането на малини за индустрията и какви са възможностите за механизираното им бране с малинокомбайни.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Методи за отглеждане на ягоди с различни срокове на зреене и леки култивационни съоръжения;

► Представяне на различни методи за отглеждане на малини:

- на висока леха с мулчиращо фолио;
- в контейнери на открито и под леки култивационни съоръжения;
- отглеждане на малини за индустрията, механизирано бране с малинокомбайни

► Предоставяне на консултантски услуги по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от  Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/eousfE191cvZJjFCA

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97027802353

ID за семинара: 970 2780 2353

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Светлана Димитрова (координатор на ТОО - Разград на НССЗ), тел: 08888090622, имейл: razgrad.m@naas.government.bg или с г-жа Ванушка Петкова (координатор на ТОО - Силистра на НССЗ), тел: 0888 892 722, имейл: silistra.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!