Тема: „Добри земеделски практики за опазване на почвите, водите и климата“

Дата: 9 декември 2020 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) – гр. Бургас) и Селскостопанска академия (Институт по полски култури – гр. Чирпан)

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с добри земеделски практики насочени към опазване на почвите и в полза на климата и околната среда, както и с практическото приложение на Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Добри земеделски практики – същност и практики насочени към опазване на почвите и в полза на климата и околната среда;

►Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята – практическо приложение;

► Необходими документи за второ плащане по подмярка 6.1 „Създаване стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/C1PbDgMSBmkLJ1Pq7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97709121775

ID за семинара: 977 0912 1775

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Галя Димитрова (експерт в ТОО - Бургас на НССЗ), тел. 0886 081 588, имейл: burgas.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!