Тема: „Хигиенно поведение при медоносната пчела“

Дата: 17 декември 2020 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 11:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областени офиси – гр. Русе и гр. Разград) и Тракийски университет - Стара Загора

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с основните моменти в проявата на хигиенното поведение при медоносните пчели. Ще бъдат информирани за значението на хигиенното поведение при профилактиката на заболяванията - характерни за пчелните семейства, методите за неговото установяване, а също и с различни видове анализи. Ще бъдат представени и резултати и основни изводи от проведени опити върху хигиенното поведение на медоносни пчели в България.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Основни моменти при хигиенното поведение на медоносната пчела;

► Анализ и изводи от проведени опити показващи хигиенно поведение на медоносната пчела;

► Възможности за подпомагане на пчеларите през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/EkJPX4kbawkGdCpL6

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99305285408

ID за семинара: 993 0528 5408

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Анета Джелепска (експерт в ТОО - Русе на НССЗ), тел. 0888839493, имейл: rousse.m@naas.government.bg или с г-жа Светлана Димитрова (координатор на ТОО - Разград на НССЗ), тел: 08888090622, имейл: razgrad.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!