Тема: „Състояние и проблеми на пчеларството в България. Опазване на пчелните семейства от болести и неприятели“

Дата: 25 февруари 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 15:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Бургас) и вестник „Пчела и кошер“

 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с различни начини на диагностика, профилактика и лечение на заболяването вароатоза по пчелите, както и с въпроси свързани  наблюдението (мониторинга) на здравния статус на пчелните семейства. Те ще бъдат запознати и с ползите от сдружаване на пчеларите в т.ч. при реализация на продукцията, прилагането на защитените наименования за произход и използването на къси вериги на доставка на храни.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Състояние и проблеми на пчеларството в България – предимства и ползи от сдружаване на пчеларите; прилагане на защитени наименования за произход и използване на къси вериги на доставка на храни;

► Опазване на пчелните семейства от болести и неприятели: диагностика, профилактика и лечение на заболяването вароатоза - заблуди, пропуски и здравно състояние на пчелните семейства; наблюдение (мониторинг) на здравния статус на семействата;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/raEEhzUW3bBnhjxEA

Линк за достъп: https://zoom.us/j/93798002400

ID за семинара: 937 9800 2400

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Валентин Бялков (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Бургас), тел: 0885 832 186, имейл: burgas.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!