Тема: „Иновативни практики, улесняващи и оптимизиращи работата в пчелина през пролетта“

Дата: 10 март 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областни офиси (ТОО) - Стара Загора и Сливен) и Тракийски университет - Стара Загора

 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с необходимите действия от страна на пчеларя при извършване на основния пролетен преглед на пчелните семейства и подхранването на пчелите.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Иновативни практики, улесняващи и оптимизиращи работата в пчелина през пролетта – основен пролетен преглед и подхранване на пчелите;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/UYshviASxkjTadkV8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97504794003

ID за семинара: 975 0479 4003

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Ст. Загора), тел: 0885 859 020, имейл:  stara_zagora.m@naas.government.bg и г-жа Юлия Енчева (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Сливен), тел: 0888 890 722, имейл: sliven.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!