Тема: „Иновативни подходи при отглеждането на пчелните семейства през пролетния и летния сезон. Предимства от сдружаване на пчеларите и участие в организации на производители“

Дата: 24 март 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Велико Търново), Тракийски университет - гр. Стара Загора и Университет за национално и световно стопанство - гр. София

 

По време на онлайн семинара: лекторите ще представят различни иновативни подходи при отглеждането на пчелните семейства - предвид предстоящия активен пролетно-летен сезон. Участниците ще бъдат информирани за ползите от сдружаването на земеделските стопани в пчеларския сектор и за възможностите за финансово подпомагане на организациите на производители.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Иновативни подходи при отглеждането на пчелните семейства през пролетния и летния сезон;

► Предимства от сдружаване на пчеларите и участие в организации на производители.
 

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/cfXyfheczyfb7iNU7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/95319170494

ID за семинара: 953 191 704 94

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Деян Дончев (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Велико Търново), тел: 0887 867 374, имейл: veliko_turnovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!