Тема: „Социално осигуряване и право на краткосрочни обезщетения на регистрираните земеделски стопани.“

Дата: 20 май 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - София) и Национален осигурителен институт – Централно управление.

По време на онлайн семинара: участващите фермери ще получат информация за обхвата на Държавното обществено осигуряване (ДОО), ще разберат за кои социални рискове ще могат да се осигурят в ДОО като регистрирани земеделски стопани и ще се информират за видовете плащания, които предоставя ДОО. Ще научат имат ли право на краткосрочни обезщетения при временна неработоспособност, по време на майчинство, при безработица и/или трудоустрояване. Земеделските стопани ще имат възможност да задават въпроси свързани със социалното осигуряването както по време на регистрацията за участие, така и по време на семинара.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Осигуряване на регистрираните земеделски стопани за фондовете на Държавното обществено осигуряване (ДОО);

► Право на краткосрочни обезщетения (временна неработоспособност, майчинство, безработица, трудоустрояване) на регистрираните земеделски стопани;

► Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/vzXqGR7YacavsSGa8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97157593368

ID за семинара: 912 5720 8148

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Пламен Банчев (главен експерт – ТОО София на НССЗ), тел.: 0885 832 550, е-mail: sofia_oblast.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!