Тема: „Подходящи методи за растителна защита и торене в лозово насаждение“

Дата: 28 май 2021 г. (петък)

Място на провеждане:  с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен - лозов масив на Димитър Харалампиев (до бензиностанция ШЕЛ)

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Плевен) и Селскостопанска академия (Институт по лозарство и винарство – Плевен)

Добре дошли на информационен семинарна тема: „Подходящи методи за растителна защита и торене в лозово насаждение“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с подходящи торове при лозата и сроковете за внасянето им, с основните болести и неприятели при лозата и методите за борба с тях. Ще има демонстрация на специализирана земеделска техника за извършване на растителна защита. Ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи лозови насаждения.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Подходящи торове при лозата и срокове за внасяне;

♦ Основни болести и неприятели при лозата и методи за борба с тях;

♦ Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи лозови насаждения;

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Валя Вълова (координатор на ТОО - Плевен на НССЗ), тел.: 0884 593 478, е-mail: pleven.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!