Тема: „Иновации и иновативни технологии в зеленчукопроизводството“

Дата: 24 юни 2021 г. (четвъртък)

Начален час: 10:00 ч.

Място на провеждане:

⇒ теоретична част - гр. Монтана, бул. „Трети март“ 74, ет. 6 - залата на Областна дирекция - Монтана на ДФ „Земеделие“ 

⇒ демонстрация - в стопанството на земеделски стопанин Василена Лазарова от с. Долно Белотинци, общ. Монтана

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Монтана) и Аграрен университет - Пловдив

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: „Иновации и иновативни технологии в зеленчукопроизводството“

По време на семинара: участниците ще се запознаят с новости и иновативни технологии в зеленчукопроизводството в т.ч. при прибирането и окачествяването на зеленчуковата продукция. Ще се проведе и  демонстрация на начини и методи за преценка състоянието на зеленчукови насаждения с домати, краставици и пипер - оранжерийно и открито производство и ще се обсъдят необходимите грижи при тяхното отглеждане. Също така ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи зеленчукови култури.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Биологични изисквания, изисквания към сортовете и сортова структура на зеленчуковите видове. Иновативни технологични решения при прибирането и окачествяването на зеленчуковата продукция;

♦ Демонстрация на начини и методи за преценка състоянието на зеленчуковите насаждения и обсъждане на необходимите грижи при тяхното отглеждане;

♦Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи зеленчукови култури;

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Григорий Димов (координатор на ТОО - Монтана на НССЗ), тел.: 0885 835 745, е-mail: montana.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!