Тема: „Производство на ранни картофи“

Дата: 24 юни 2021 г. (четвъртък)

Начален час: 10:00 ч.

Място на провеждане:  гр. Джебел, на опитното поле на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) - Кърджали

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кърджали) и Селскостопанска академия (Опитна станция по картофите и планинско земеделие /ОСКПЗ/ - Самоков и  Опитна станция по земеделие в Източните Родопи /ОСЗИР/ - Кърджали)

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: „Производство на ранни картофи“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с изискванията и особеностите при избора на качествен посадъчен материал от картофи, както и с основните моменти при подготовката на почвата и посадъчния материал за засаждане и със схемите и сроковете за сеитба при производство на ранни картофи. Ще бъдат представени и подходящи за България сортовете ранни и средно ранни картофи и техните характеристики. Ще бъдат дадени и полезни съвети относно торенето и борбата с болести и неприятели при отглеждането на ранни картофи. На място в опитното поле на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи-Кърджали в гр. Джебел, ще бъдат показани 5 сорта ранни и средно ранни картофи, и ще бъдат обсъдени особеностите и проблемите на ранното производството при неблагоприятните климатични условия през периода март - юни 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Климатични и почвени условия, подходящи за производство на ранни картофи. Качество на посадъчния материал от картофи – изисквания, категории, етикетиране;

♦ Сортове ранни картофи и подготовка на посадъчния материал за засаждане. Срокове, схеми на засаждане за ранно производство;

♦Предпосадъчна подготовка на почвата, торене. Форсирано производство на ранни картофи. Грижи през вегетацията, болести и неприятели;

♦ Растеж, развитие и добиви на сортове ранни и средно ранни картофи през пролетта на 2021 г.;

♦Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.;

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Галина Николова (координатор на ТОО - Кърджали на НССЗ), тел.: 0885 873 888, е-mail: kurdjali.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!