Тема: „Технологии за интензивно отглеждане на ябълки и череши“

Дата: 25 юни 2021 г. (петък)

Начален час: 10:00 ч.

Място на провеждане: с. Страцин, общ. Поморие, обл. Бургас – овощен масив на земеделското стопанство на Хасан и Мустафа Кралъ

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Бургас) и Аграрен университет - Пловдив

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: „Технологии за интензивно отглеждане на ябълки и череши“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят на място в овощната градина с най-важните особености при интензивно отглеждане на ябълки и череши в т.ч. подходящи подложки, сортове, видове резитба, технология за напояване и изисквания за поддържане на почвената повърхност. Също така ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР през 2021 г. на земеделските стопани, отглеждащи овощни култури.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Технологични въпроси във връзка с интензивното отглеждане на ябълкови насаждения;

♦ Технологични въпроси във връзка с интензивното отглеждане на насаждения от череши;

♦Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи овощни насаждения;

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: бихте могли да се свържете с: г-жа Галя Димитрова /гл. експерт на ТОО - Бургас на НССЗ/, тел.:0886081588, е-mail: burgas.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!