Тема: „Развъдна дейност при местните породи говеда – Искърско говедо и Родопско късорого говедо“

Дата: 21 юли 2021 г. (сряда)

Начален час: 10:00 ч.

Място на провеждане: гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 207 – Дом на техниката

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кърджали), Селскостопанска академия (Научен център  по животновъдство и земеделие /НЦЖЗ/ - Смолян)  и Териториална организация /ТО/ на Научно-техническите съюзи /НТС/ - Кърджали

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Развъдна дейност при местните породи говеда – Искърско говедо и Родопско късорого говедо“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с произхода и ареала на разпространение на двете местни породи говеда – Искърско говедо и Родопско късорого говедо. Присъстващите на семинара ще бъдат запознати с породната характеристика на говедата от тези породи и с основните моменти от технологията на отглеждането им. Ще получат информация за организацията и провеждането на развъдната дейност при местните породи говеда. Също така участниците ще бъдат информирани за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Искърско говедо – произход, ареал на разпространение, характеристика на породата;

♦ Родопско късорого говедо – произход, ареал на разпространение, характеристика на породата;

♦ Развъдна дейност при местните породи говеда – Искърско говедо и Родопско късорого говедо;

♦Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.;

Участието в информационния семинар е безплатно! Не е необходима предварителна регистрация.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Галина Николова (координатор на ТОО - Кърджали на НССЗ), тел.: 0885 873 888, е-mail: kurdjali.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!