Тема: „Особености при майкопроизводството в личния пчелин“
 
Дата: : 13 август 2021 г. (петък)
 
Начален час: 10:00 ч.

Място на провеждане: с. Костенци, общ. Берковица, обл. Монтана – в пчелина на земеделски стопанин Йохан Петков
 
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Монтана) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Особености при майкопроизводството в личния пчелин“!

По време на семинара: участниците на място в земеделско стопанство ще се запознаят с основните особености при майкопроизводството в личния пчелин. Ще бъдат демонстрирани и дискутирани естествените и полупромишлените методи за производство на пчелни майки. Ще бъде разгледано и представено създаването и поддържането на нуклеусно стопанство (семействата, в които младите майки се люпят, оплождат и пронасят). Присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на младите фермери и малките стопанства през 2021 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:
♦ Основни моменти и особености при майкопроизводството в личния пчелин;
♦ Естествени и полупромишлени начини за производство на пчелни майки. Създаване и поддържане на нуклеусно стопанство;
♦ Подпомагане на младите фермери и малките стопанства през 2021 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.;
 
Участието в информационния семинар е безплатно! Не е необходима предварителна регистрация.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Григорий  Димов  (координатор на ТОО - Монтана на НССЗ), тел.: 0885 835 745 е-mail: montana.m@naas.government.bg
 
Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!