Тема: „Отглеждане на ягоди при високопланински     условия -   начини на отглеждане и  възможности за минимизиране на   агротехническите мероприятия“
 
Дата: 12 август 2021 г. (четвъртък)
 
Начин на провеждане: Онлайн
 
Начален час на онлайн семинара: 11:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Смолян) и Селскостопанска академия (Научен център по животновъдство и земеделие /НЦЖЗ/ – Смолян.

По време на онлайн семинара: участващите фермери ще се запознаят с основните методи на отглеждане на ягодови насаждения във високопланински условия. По време на семинара ще имат възможност да видят предварително заснето видео, чрез което ще научат какви са начините за увеличаване добива и намаляване на разходите при неблагоприятни климатични условия и възможностите за минимизиране на агротехническите мероприятия. Участниците ще получат информация за възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящия прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. – за дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.
 
Основните теми на информационния семинар са следните:
♦ Начини на отглеждане на ягоди при високопланински условия;
♦ Минимализиране на броя на агротехническите мероприятия   при ягоди, чрез използване на хербициди и ръчни  обработки;
♦ Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящ прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.  – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Участието в информационния семинар е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.
 
Линк за регистрация: https://forms.gle/Pe7ESaN2K9HfYNUt7
 
Линк за достъп: https://zoom.us/j/99103336663
 
ID за семинара: 99103336663

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с бихте могли да се свържете с г-н Ивайло Гелов, Териториален областен офис - Смолян на НССЗ, тел.: 0876 215 045, е-mail: smolian.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!