Тема: „Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарен контрол“

Дата: 3 септември 2021 г. (петък)

Начален час: 10:00 ч.

Място на провеждане: гр. Враца, бул. „Христо Ботев" № 78, залата на ТОО - Враца

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Враца) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Враца)

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарен контрол“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят със същността и изискванията на интегрираното управление на вредителите и прилагането им, с нормативната уредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство, както и с оповестяването на планираните растителнозащитни мероприятия в системата Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД) за опазване на пчелите от отравяне.

Присъстващите ще бъдат запознати и с очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

⇒ Интегрирано управление на вредителите - същност и принципи;

⇒ Нормативна уредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство;

⇒ Оповестяване на планираните растителнозащитни мероприятия в системата Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД) на Българска агенция по безопасност на храните;

⇒ Очаквани промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Участието в информационния семинар е безплатно, не е необходима предварителна регистрация.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Емилия Петрова (координатор на ТОО - Враца на НССЗ), тел.: 0885 848 180, е-mail: vratza.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!