Тема: "Биология на пчелите и профилактика на пчелните семейства"

 Дата: 10 септември 2021 г. (петък)

 Начин на провеждане: Онлайн

 Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в  земеделието (Териториален областен офис - Благоевград) и Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд, Селскостопанска академия

По време на онлайн семинара: участниците ще получат информация за особеностите при зазимяването на слаби пчелни семейства и на резервни майки. Също така ще научат за спецификата при есенното хранене при пчелите. Във втората част на онлайн семинара ще се запознаят с възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящия прием по подмярка 6.3„Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., както и за дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.
 
Основните теми на информационния семинар са следните:
  ► Биология на пчелите. Есенно подхранване и профилактика на пчелните семейства.
  ► Зазимяване на слаби пчелни семейства и на разделителните майки;
  ► Специфика на есенното подхранване

 

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрацияhttps://forms.gle/HDKtL5yrphWm5Zrv7
 

Линк за достъп:    https://zoom.us/j/93502291027
 

ID за семинара:     935 0229 1027

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Стилиян Рупов, Териториален областен офис - Благоевград на НССЗ, тел.: 0887 857 879, е-mail: blagoevgrad.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

 

Очакваме Ви!