Тема: „Селекция на нови сортове овощни видове устойчиви на биотичен и абиотичен стрес - предизвикан от климатичните промени“

Дата: 5 октомври 2021 г. (вторник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Силистра) и Институт по овощарство - гр. Пловдив, Селскостопанска академия.

По време на онлайн семинара: участниците ще научат кои са биотичните и абиотичните стресови фактори, какво причиняват на овощните дървета и по какъв начин могат да бъдат преодолени. Подробно ще бъдат осведомени за важните абиотични стресови фактори при основните овощни видове. Ще получат информация за целите на селекцията при овощни видове и как могат да бъдат постигнати. Ще се запознаят с някои сортове от различни овощни видове, селекционирани през последните години в Института по овощарство – гр. Пловдив и с някои  основни техни характеристики и устойчивости.

Във втората част на семинара участниците ще получат информация за възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящия прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., включително за дейностите на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Селекция на нови сортове овощни видове устойчиви на биотичен и абиотичен стрес – предизвикан от климатичните промени:

ͻ Базови абиотични стресови фактори при основните овощни видове;
ͻ Цели на селекцията – начин на постигане. Сортове от различни овощни видове селекционирани в Института по овощарство – гр. Пловдив, основни характеристики и устойчивости.

► Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящ прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.  – дейности на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани
Лектор: експерт от ТОО - Силистра към НССЗ;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/EktJ8bLSA46cQvz76

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94638752709

ID на семинара: 946 3875 2709

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Самет Мехмед (ТОО - Силистра на НССЗ), тел: 0876 215 012, имейл: silistra.m@naas.government.bg или с г-жа Борислава Борисова, тел.: 0882 533 853, имейл: borisova@naas.governmet.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!