Тема: „Използване на фотоволтаични системи в земеделските стопанства““

Дата: 11 ноември 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Русе) и Русенски университет "Ангел Кънчев".

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в земеделието, ползите и предимствата на т.нар. „зелена икономика“, стратегии за управление на ВЕИ в регионите, видовете фотоволтаични системи, както и с етапите на инвестиционния процес и с различни източници за финансиране на фотоволтаични системи.

Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани с очакваните промени в условията на кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.   за прием на проектни предложения през 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Възможности и ползи от използването на фотоволтаични системи в земеделските стопанства;

► Алтернативни стратегии за тяхното използване;

► Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г., за прием на проектни предложения през 2021 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/TcpT9gg85NE42tt66

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99236577718

ID на семинара: 992 3657 7718

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Деница Гаджева (координатор, главен експерт в ТОО - Русе на НССЗ), тел: 0885 074 178, имейл: rousse.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!