Тема: „Добри практики при биологичното и интегрирано отглеждане на малини и ягодоплодни“

Дата: 16 ноември 2021 г. (вторник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 15:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-София) и Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я).

По време на онлайн семинара: фермерите ще бъдат информирани, относно добрите земеделски практики при биологичното и интегрирано отглеждане на малини и ягодоплодни култури. Ще научат как да намалят до минимум употребата на пестициди и ще се запознаят с ползите и предимствата на интегрирания контрол на вредителите. В презентацията на лектора е включен богат снимков материал и видео-примери, заснети в реално земеделско стопанство за отглеждане на малини.

По време на втората част на онлайн семинара, участниците ще бъдат информирани за това, как да кандидатстват в предстоящия прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и какви са възможните начини за модернизация на земеделските стопанства. Осван това, участниците ще научат и какви консултантки услуги  ще предоставя НССЗ в подкрепа на малките земеделски стопанства по предстоящия прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Добри земеделски практики при биологично отглеждане на малини и ягодоплодни култури;

• Добри земеделски практики в новосъздадени и в плододаващи насаждения с малини и ягодоплодни;
• Добри земеделски практики в борбата с плевелите и такива за увеличаване на почвеното плодородие;
• Добри земеделски практики при биологично отглеждане на малини и ягодоплодни - в помощ на борбата с •олестите и неприятелите по тях

► Споделяне опита на НССЗ в полза на земеделските стопани за участието им в предстоящия прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Възможности за модернизация на земеделските стопанства;

► Предоставяне на консултантски услуги на НССЗ в подкрепа на малките земеделски стопанства по предстоящия прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/49RVE8WxDCL8on6f9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/93700360934

ID на семинара: 937 003 609 34

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Николай Николов – главен експерт координатор на ТОО на НССЗ в гр. София, тел.: 0885 605 456, е-mail: sofia.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!