Тема: „Особености при създаване на трайно насаждение  с костилкови овощни видове“

Дата: 18 ноември 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:15 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Хасково).

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с особеностите при създаване на трайно насаждение - избор на площ, прилагане на запасяващо торене, подготовка на почвата и други агротехнически мероприятия при  различни костилкови овощни видове. Също така участниците ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Особености при създаване на трайно насаждение с различни костилкови овощни видове - избор на площ, запасяващо торене, подготовка на почвата и други агротехнически мероприятия;

► Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г., за прием на проектни предложения през 2021 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/Qj7uT2hhfSQDVuhR6

Линк за достъп: https://zoom.us/j/92849504033

ID на семинара: 928 4950 4033

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Димитър Попов (координатор, главен експерт в ТОО - Хасково на НССЗ), тел:  0884 356 209 и г-жа Недялка Нанева (главен експерт в ТОО - Хасково на НССЗ), тел: 0885 842 195, имейл: haskovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!