Тема: „Биодинамично земеделие при отглеждане на листни зеленчуци“

Дата: 19 ноември 2021 г. (петък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:05 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Варна) и Технически университет - Варна.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с агротехническите мероприятия и методи за борба срещу икономически важните вредители при листните зеленчукови култури, отглеждани по биодинамичен начин по метода на биодинамичното земеделие на Рудолф Щайнер. Ще бъде излъчен кратък видео материал с демонстрационен опит за влиянието на лунния календар върху развитието на листни зеленчуци – спанак, босилек, салати и лук за зелено.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Агротехнически мероприятия и методи  за борба срещу икономически важните вредители при листните зеленчукови култури;

► Представяне на кратко видео с демонстрационен опит;

► Очаквани промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/aYt49WJcFiCyoSZY7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/93370432568

ID на семинара: 933 7043 2568

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Юри  Зарев (координатор на ТОО - Варна на НССЗ), тел.: 0886 894 939, е-mail: varna.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!