Тема: „Полезната роля на пчелните продукти върху здравето на човека“

Дата: 23 ноември 2021 г. (вторник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Смолян) и Селскостопанска академия (Научен център по животновъдство и земеделие /НЦЖЗ/ - Смолян).

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с важната роля на медоносната пчела (Apis mellifera), като основен опрашител за редица важни  за човека култури от стопанска гледна точка, ще припомним по-важните свойства на пчелните продукти за подобряване на човешкото здраве. Ще бъдат обобщени основните причини за намаляване на броя на пчелните семейства, особено по време на зимуване.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Роля на медоносната пчела като основен опрашител за редица важни за човека култури;

► Важните свойства на пчелните продукти за подобряване на човешкото здраве;

► Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/4TRsZmeguRg1eFz9A

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99365405428

ID на семинара: 993 6540 5428

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Марияна Неделева (координатор на ТОО - Смолян на НССЗ), тел: 0885 848 238, имейл: smolian.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!