Тема: „Особености в хигиенно поведение на медоносната пчела“

Дата: 30 ноември 2021 г. (вторник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 15:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Враца) и Тракийски университет - Стара Загора.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с особеностите на хигиенното поведение като естествен механизъм на социалния имунитет при медоносните пчели и ще научат кои са гените, които детерминират проявата му. Ще научат за начините за определяне степента на проява на хигиенното поведение при пчелните семейства, а представената от лектора информация е на базата на собствени опити и изследвания.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Особености в хигиенно поведение на медоносната пчела:

• Гени детерминиращи проявата на хигиенното поведение;
• Хигиенното поведение, като естествен механизъм насоциалния имунитет при пчелите;
• Начини за определяне степента на проява на хигиенното поведение при пчелните семейства;
• Лабораторни и полеви проучвания на признаците свързани с хигиенното поведение.

► Условията за кандидатстване и възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. през текущия прием 25.11.2021 г. - 28.02.2022 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/129voD2AcqBUCskm6

Линк за достъп: https://zoom.us/j/91940428034

ID на семинара: 919 404 280 34

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Емилия Петрова (експерт - координатор в ТОО – Враца на НССЗ), тел. 0885848180, имейл:  vratza.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!