Тема: „„Подходящи растително защитни практики срещу болести и неприятели по лозата““

Дата: 30 ноември 2021 г. (вторник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Ямбол) и Аграрен университет - Пловдив.

 

По време на онлайн семинара: участниците ще придобият теоретико-практически познания за необходимите ръчни и механизирани операции при отглеждане на лозя. Освен това ще получат информация за средствата за борба с икономически важните болести и неприятели в плододаващи  лозови насаждения.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Подходящи растително защитни практики срещу болести и неприятели по лозата

ͻ Средства за сигнализиране на болести и неприятели по плододавощи лозя
ͻ Подходящи лозови формировки
ͻ Приложение на зелените резитби  при плододаващи лозя

► Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящия прием на проектни предложения през 2021 г. по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/2Ak5FdoodzkwfoUo9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/93825676333

ID на семинара: 938 2567 6333

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Петя Стоянова (главен експерт в ТОО - Ямбол на НССЗ), тел.: 0885 566 927, е-mail: yambol.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!