Тема: „Най-често срещани инвазивни чужди видове (ИЧВ) дървета и храсти в земеделските земи - въздействие и методи за контрол“

Дата: 17 декември 2021 г. (пeтък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 16:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - София) и Фондация „Информация и природозащита“.

По време на онлайн семинара: участниците ще бъдат запознати с това кои видове наричаме „инвазивни чужди видове“, кои дървета и храсти сред тези видове се срещат най-често в земеделските земи в страната и кои са методите, с които можем да ги премахнем или да ги ограничим. Във втората част на онлайн семинара ще бъдат представени възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по настоящия прием по подмярка 6.3„Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Чужди инвазивни видове (ИЧВ) растения в земеделските земи

ͻ Кои са те и какви проблеми създават?
ͻ Най-често срещани ИЧВ дървета и храсти в земеделските земи;
ͻ Представяне на примери от практиката

► Методи за контрол на ИЧВ дървета и храсти

ͻ Методи за контрол на ИЧВ дървета и храсти – общи препоръки и демонстрация на конкретни методи (силни и слаби страни, ефективност)
ͻ Какво може да направи всеки от нас за превенция и контрол на ИЧВ растения?

► Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящ прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.  – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/MZ7uosCZKdWGn7fv5

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99248675265

ID на семинара: 992 4867 5265

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Николай Николов – главен експерт координатор на  TOO на НССЗ в гр. София, e-mail: sofia_oblast.m@naas.government.bg, тел.: 0885 605 456

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!